Střešní sendvičový panel

Střešní sendvičové panely ARPANEL D PIR

Střešní sendvičové panely ARPANEL D PIR s jádrem z polyisokyanurátové pěny se vyznačují vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Jsou určeny na stavby, u nichž je nutné použít výrobek s odpovídajícími mechanickými a tepelněizolačními vlastnostmi, který zároveň bude splňovat normy na požární bezpečnost. Díky použití moderních upevňovacích systémů jsou střechy ze sendvičových panelů ARPANEL nepropustné a odolné proti pronikání vzduchu, vodních par a deště. Speciálně navržený upevňovací systém pro PIR panely ARPANEL D umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na různé typy konstrukcí pomocí kalot a spojovacího kování. Střešní sendvičové panely ARPANEL se používají jako materiál pro zastřešení průmyslových objektů, výrobních a skladovacích hal, sportovních objektů nebo velkoplošných prodejen

Tloušťka [mm] 40/80 60/100 80/120 100/140 120/160 160/200
Systém uchycení standardní
Izolační jádro polyisokyanurátová pěna PIR
Šířka panelu [mm] 1000
Dostupné délky [m] 2 – 18,5
Tloušťka obkladů [mm] vnější 0,5-0,7 / vnitřní 0,4-0,7
Hustota jádra [kg/m³] 40 ± 3
Váha [kg/m²] 9,8 10,6 11,3 12,1 12,9 14,4
Součinitel přestupu tepla Ud,S = W/[m² x K] 0,48 0,33 0,26 0,21 0,18 0,13
Požární vlastnosti:
dle PN-B-02867 nelze použít
dle PN-EN 13501-1 B- s2,d0
dle PN-EN 13501-2 NPD NPD NPD REI 30 / RE 60 REI 30 / RE 60 REI 30 / RE 60
dle PN-EN 13501-5 Broof (t1) Broof (t1) Broof (t1) Broof
(t1), (t3)
Broof
(t1), (t3)
Broof (t1)
Zvuková izolace [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) 25 (-1;-4) NPD
Koeficient zvukové pohltivosti [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 NPD

Profilování vnějšího obložení

Profilování vnitřního obložení