Chladírenský sendvičový panel

Chladírenské panely ARPANEL CH PIR

Chladírenské panely ARPANEL CH PIR s jádrem z polyisokyanurátové pěny se vyznačují mimořádnými tepelnými vlastnostmi, které poskytují výbornou tepelnou izolaci stěn. Chladírenské panely zaručují vynikající těsnost místnosti. Díky kombinaci vlastností jádra PIR a obkladů mají panely velmi dobré mechanické vlastnosti.

Instalace chladírenských sendvičových panelů se provádí z vnitřní strany konstrukce. Hlavním důvodem je zajištění optimální funkčnosti budovy a minimalizace nákladů na spotřebovanou energii.

Tloušťka [mm] 120 140 160 200
Systém uchycení standard
Izolační jádro polyisokyanurátová pěna PIR
Šířka panelu [mm] 1000 / 1100 / 1150
Dostupné délky [m] 2 – 18,5
Tloušťka obkladů [mm] vnější 0,5-0,7 / vnitřní 0,4-0,7
Hustota jádra [kg/m³] 40 ± 3
Váha [kg/m²] 12,6 13,4 14,2 15,7
Součinitel přestupu tepla Ud,S = W/[m² x K]* 0,18 0,16 0,14 0,11
Požární vlastnosti:
dle PN-B-02867 NRO
dle PN-EN 13501-1 B- s1,d0
dle PN-EN 13501-2 VERTIKÁLNÍ E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 30/ EI 30 E 60/ EI 45 / EW 60
dle PN-EN 13501-2 ÚROVEŇ E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 30/ EI 30 / EW 30 E 45/ EI 45 / EW 45
dle PN-EN 13501-5 nelze použít
Zvuková izolace 24 (-2;-4)
Koeficient zvukové pohltivosti 0,15

Profilování vnějšího obložení

Profilování vnitřního obložení