Prohlášení o ekologických výrobcích 🌍🌳🌿

Prohlášení o ekologických výrobcích je dokument, který poskytuje podrobné informace o posuzování vlivů stavebních výrobků na životní prostředí na základě posouzení životního cyklu (LCA).🌳🌿🌍

Certifikát EPD byl udělen pro sendvičové panely ARPANEL s jádrem PUR, PIR a MiWo. 🧾