Měníme se pro Vás – ISO 14001

Norma ISO 14001 funguje na základě mezinárodních standardů a potvrzuje důsledné zavádění všech nezbytných prvků, jejichž cílem je minimalizace negativního vlivu společnosti na životní prostředí.

Cílem zavádění systému enviromentálního managementu je neustálé zlepšování efektů činností souvisejících se životním prostředím a také příprava na vznik situací, které mohou nastat v případě ohrožení životního prostředí.

Právě proto firma Adamietz Sp. z o.o., výrobce sendvičových panelů ARPANEL, již v roce 2019 začala zavádět systém environmentálního managementu.

V březnu 2020 se nám podařilo získat certifikát systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001:2015.