Ke stažení

Technický katalog platí od 19.09.2022

Prohlášení o vlastnostech stěnových panelů platí od 28.11.2022

Prohlášení o vlastnostech střešních panelů platí od 28.11.2022

Prohlášení o vlastnostech chladírenských panelů platí od 28.11.2022

Technické listy pro stěnové sendvičové panely ARPANEL

Technické listy pro střešní sendvičové panely ARPANEL

Technické listy pro chladírenské sendvičové panely ARPANEL

Všeobecné obchodní podmínky

CERTIFIKÁT ISO 45001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 9001

Certifikát BES 6001

Prohlášení o ekologických výrobcích (EPD)

Prohlášení o uhlíkové stopě

Požárně klasifikační osvědčení

Hygienický certifikát

ARPANEL PREMIUM LINE

POLITIKA OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI ADAMIETZ

EKOLOGICKÁ POLITIKA

POLITIKA CSR

UDRŽITELNÁ NÁKUPNÍ POLITIKA

PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY