< Podívejte se na všechny objekty

Centrum Badawczo Rozwojowe

Wrocław

PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA ARPANEL S PUR

Płyty warstwowe ARPANEL jako obudowa jedynego w Polsce Centrum Badawczo Rozwojowego do optymalizacji maszyn i procesów łączenia tworzyw sztucznych.

použité výrobky

PUR panely s priznaným spojom

Ścienna płyta warstwowa

ARPANEL S PUR

Více